img-bg
English

Forma e kontaktit për
kërkesa të përgjithshme.

Nëse keni pyetje të përgjithshme në lidhje me shërbimet tona, thjesht na dërgoni me email këtu duke përdorur formën e kontaktit.

Whatsapp në +383 44 114 409.

Ju lutemi përdorni këtë formë vetëm për pyetje të përgjithshme. Nëse kjo është e ndërlidhur me përkrahje ose çështje urgjente, ju lutemi lini një mesazh me ekipin tonë të përkrahjes. Klikoni në mënynë Ndihmë 24/7 në krye të secilës faqe.

Ne përdorim informacionin tuaj personal vetëm në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë. Për detaje, ju lutemi shihni Politikën tonë të Privatësisë.