Back to Post List

Docker: Çfarë është dhe si ta instaloniPosted on


Hostinkos ofron hosting, domenët dhe mjetet që ju nevojiten për webfaqen e biznesit tuaj.


Zhvilluesit zakonisht ndërtojnë dhe ekzekutojnë aplikacione online përmes përdorimit të makinave virtuale dhe hipervizorëve që qëndrojnë në krye të Sistemit Operativ të një hosti (OS). Sidoqoftë, kjo metodë vjen me disa anë negative që mund të ndikojnë në shpejtësinë, transportueshmërinë dhe shkallëzimin e programit tuaj.

Kjo është ajo ku Docker vjen në ndihmë. Ky mjet përdor kontejnerë për të përmirësuar performancën e aplikacioneve tuaja të uebit. Gjithashtu ju mundëson ‘të paketoni’ programe në mënyrë që ato të mund të funksionojnë në makina të shumta me konfigurime të ndryshme.

Në këtë artikull, ne do të ofrojmë një përmbledhje të asaj që është Docker. Më pas do të flasim përse mund të dëshironi ta përdorni për projektet tuaja të zhvillimit dhe do t’ju udhëzojmë në procesin e instalimit të tij. Le të arrijmë tek ajo!

Hyrje në Docker

Docker është një mjet produktiviteti me burim të hapur. Është një platformë që ndihmon zhvilluesit të përgatisin aplikacionet e tyre për dorëzim:

Docker e bën këtë përmes përdorimit të ‘kontejnerëve’. Këto janë njësi softuerësh që përfshijnë kodin e aplikacionit tuaj dhe të gjitha varësitë e tij. Ata izolojnë softuerin nga mjedisi i tij, në mënyrë që ai të funksionojë në mënyrë uniforme, pavarësisht nga sistemi operativ në të cilin është vendosur.

Për ta thënë ndryshe, Docker ndihmon zhvilluesit duke thjeshtuar procesin e dorëzimit të softuerit në ekipet e operacioneve (ops) në një format të standardizuar. Kjo e bën më të lehtë dërgimin e kodit te serverët.

3 Përparësitë kryesore të përdorimit të Docker

Përdorimi i kontejnerëve për të krijuar dhe vendosur aplikacione ueb mund të mos duket jetik në shikim të parë. Sidoqoftë, ka shumë mënyra se si Docker mund të ndihmojë për të përmirësuar rrjedhën tuaj të punës si zhvillues. Këtu janë tre nga përfitimet kryesore.

  1. Ofron shkallëzim të rritur
  2. Përmirëson performancën e aplikacionit
  3. Ju mundëson ‘streamline portability’ midis serverëve për ta bërë më të lehtë vendosjen (ang. deployment).

Si të instaloni Docker

Së pari, hyni në serverin tuaj duke përdorur protokollin Secure Shell (SSH). Përdoruesit e CentOS duhet të shkruajnë komandën e mëposhtme nga root:

yum -y update
reboot

Më pas, futuni përsëri në serverin tuaj duke përdorur SSH dhe shtoni depon e Extra Packages për Enterprise Linux (EPEL), duke përdorur këtë komandë:

yum -y install epel-release

Verifikoni që është shtuar siç duhet duke futur:

yum repolist

Kjo duhet të kthejë daljen e listës suaj të repositorit. Kërkoni rreshtin e mëposhtëm:

epel Extra Packages for Enterprise Linux 6 - x86_64

Nëse ekziston, mund të vazhdoni me instalimin e Docker. Ekzekutoni këtë komandë:

yum -y install docker-io

Më pas, filloni shërbimin duke futur:

service docker start

Më në fund, kontrolloni për t’u siguruar që instalimi ishte i suksesshëm:

docker run fedora /bin/echo hello world

Command line duhet të kthejë një mesazh që lexon hello world.

Nëse dëshironi të nisni automatikisht Docker sa herë që filloni sistemin tuaj, duhet të futni gjithashtu këtë komandë:

chkconfig docker on

Në Ubuntu, filloni duke shtypur këtë komandë në vend të kësaj:

apt-get update
apt-get upgrade

Pastaj, instaloni AUFS file system duke futur:

apt-get install linux-image-extra-`uname -r`

Kjo duhet të kthejë mesazhin e mëposhtëm:

A new version of /boot/grub/menu.lst is available, but the version installed
currently has been locally modified.

What would you like to do about menu.lst?

Shtoni çelësin tuaj të repozitorit Docker duke përdorur komandën e mëposhtme:

apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

Më pas, shtoni repozitorin tuaj të Docker në listën e resurseve të  Advanced Packaging Tool (APT):

sh -c "echo deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-trusty main > /etc/apt/sources.list.d/docker.list"

Pastaj, instaloni Docker me këtë komandë:

apt-get update
apt-get install docker-engine

Më në fund, kontrolloni për t’u siguruar që është instaluar:

docker run ubuntu /bin/echo hello world

Pas kësaj, ju vetëm duhet të kërkoni për mesazhin e kthimit hello world për të konfirmuar se gjithçka po funksionon siç duhet.

Hostinkos

Hostinkos

https://hostinkos.com/about

Hostinkos ndihmon bizneset dhe organizatat e të gjitha formave dhe madhësive të ndërtojnë, hostojnë dhe menaxhojnë faqet e tyre të internetit.Back to Post List