img-bg
English

Dëshmitë tona
të klientëve.

Ne duam të vendosim në qendër të vëmendjes përvojën e klientëve tanë besnikë në një sërë rastesh studimore të klientëve.

Whatsapp në +383 44 114 409.

Në javët dhe muajt e ardhshëm duam të vendosim në qendër të vëmendjes përvojën dhe arritjet e klientëve tanë besnikë në një sërë rastesh studimore të klientëve.

Ne duam të zbulojmë historitë e të gjithë sipërmarrësve për udhëtimet e tyre të biznesit, për të mësuar më shumë rreth asaj që nevojitet për të ndërtuar dhe zhvilluar një biznes të suksesshëm.

Për çdo rast studimi ne duam të dëgjojmë se si i arrini qëllimet e biznesit tuaj dhe si ju ndihmon Hostinkos ta bëni këtë.

Emri i biznesit tuaj dhe një link i webfaqes tuaj së bashku me logo (përfshirë komentet tuaja) do të shfaqen në webfaqen tonë, blogun dhe faqet tona të mediave sociale, dhe në çdo material marketingu që ne prodhojmë – të cilat potencialisht mund të rrisin trafikun në biznesin tuaj dhe të rrisin SEO-në tuaj.

Ekspozoni biznesin tuaj FALAS duke marrë pjesë në dëshmitë e klientëve tanë.

Si të përfshiheni

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë në këtë projekt dhe të fitoni ekspozim shtesë për biznesin tuaj, ju lutemi dërgoni email në contact@hostinkos.com për të regjistruar interesin tuaj dhe ne t’ju dërgojmë më shumë informacion rreth këtij projekti nga atje.

Pjesëmarrësit do të përzgjidhen sipas gjykimit tonë të vetëm.

Ndonjë pyetje?

Nëse keni pyetje në lidhje me ndonjë nga sa më sipër, ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të përkrahjes 24/7. Ne jemi gjithmonë këtu për të ndihmuar.

Si po ju tingëllon kjo?

Kërkoni më shumë informacion

Nëse ka ndonjë informacion që nuk mund ta gjeni në uebfaqen tonë ose që ne nuk e kemi përfshirë këtu, ju lutemi pyesni ose duke telefonuar në +38344114409 ose duke klikuar në ikonën e live chat anash faqes.

Forma e Kontaktit

help@hostinkos.com.