Database

Back to all PostLlojet e database (bazës së të dhënave) të përdorura në shërbimet e web hosting

Posted on 21/02/2023

Kur bëhet fjalë për shërbimet e web hosting, lloji i database (bazës së të dhënave) të përdorura mund të luajë një rol vendimtar […]Database user Hostinkos
3 minutes read

3 llojet e famshme të Web Hosting Database Server

Posted on 19/05/2021

Sistemet e menaxhimit të bazës së të dhënave (DBMS) janë aplikacione të programeve kompjuterikë që bashkëveprojnë me përdoruesit, definojnë programe, aplikacione dhe meta […]Database user Hostinkos
3 minutes read