Back to Post List

HTTP Status Codes – Çfarë nënkuptojnë me të vërtetëPosted on


Hostinkos ofron hosting, domenët dhe mjetet që ju nevojiten për webfaqen e biznesit tuaj.


Ndërsa ne të gjithë do të donim që faqet tona të internetit të funksionojnë 24/7, 365 ditë në vit pa asnjë gabim, herë pas here mund të hasni ndonjë problem. Ndonjëherë, faqja juaj e internetit mund të ngatërrohet sa nuk mund të shfaqë një gabim ose mund të jetë vetë serveri i uebit që ju shfaq një gabim.

Protokolli i Transferimit të HyperText (HTTP) dhe Protokolli i Sigurt i Transferimit të HyperText (HTTPS) janë protokollet kryesore që përdoren për të komunikuar midis shfletuesit tuaj të internetit dhe serverit të uebit. Për shembull, këtu është një shembull shumë themelor:

Ndërsa kjo është një pamje e thjeshtuar, kur serveri i uebit të kthejë të dhënat, ai do të dërgojë gjithashtu një kod statusi në mënyrë që shfletuesi të di nëse ishte i suksesshëm (200) apo jo.

Ndërsa lista e mëposhtme nuk përmban të gjitha kodet e statusit, këto janë ato të zakonshmet që mund të përjetoni, si dhe disa shembuj të lehtë për t’u kuptuar se kur ato ndodhin dhe çfarë veprimesh duhet të ndërmerrni (nëse ka).

200 OK

Kuptimi: Kërkesa ka pasur sukses.

Shembull:

Çdo faqe interneti që load-ohet pa gabime. Ky është kodi që prisni të shihni nga ueb serveri shumicën e kohës.

301 Moved Permanently

Kuptimi: Resursit të kërkuar i është caktuar një identifikues i ri i përhershëm Uniform Resource Identifier (URI) dhe çdo referencë e ardhshme për këtë burim DUHET të përdorë një nga URI-të e ridrejtuar.

Shembull:

Nëse keni ndryshuar platformat e uebsajtit ku Gjetësi i Resurseve Uniforme (URL) është tani i ndryshëm, atëherë shtimi i ridrejtimeve 301 i tregon shfletuesit se faqja, imazhi ose të ngjashme janë zhvendosur përgjithmonë në një vendndodhje të re.

404 Not Found

Kuptimi: Serveri nuk mund të gjente asgjë që përputhej me kërkesën.

Shembull:

Nëse keni fshirë një faqe ose keni riemërtuar një imazh, ai mund të gjenerojë një 404 nëse dikush përpiqet ta qaset. Kjo është gjithashtu e zakonshme kur keni ndërtuar një uebsajt të ri dhe struktura e URL-së ka ndryshuar, kështu që është e rëndësishme të analizoni dhe ridrejtoni çdo lidhje të thyer në vendndodhjen e duhur.

403 Forbidden

Kuptimi: Serveri ju ka mohuar aksesin në atë faqe ose kërkesë.

Shembull:

403 do të thotë që serveri ka marrë kërkesën tuaj, por ka refuzuar qasjen në të. Kjo zakonisht mund të shihet nëse jeni përpjekur të identifikoheni shumë herë me fjalëkalimin e gabuar ose nëse keni bllokime në faqe ose drejtori specifike për faqen tuaj.

500 Internal Server Error

Kuptimi: Serveri u përpoq të përpunonte kërkesën, por ndeshi në një gabim.

Shembull:

Nëse përjetoni një gabim 500, kjo në përgjithësi do të thotë se ka një gabim ose konflikt në kodin e faqes suaj të internetit. Për shembull, nëse keni ndryshuar versionet e PHP dhe faqja juaj e internetit tani hedh 500 errors, ka të ngjarë që kodi të mos jetë i pajtueshëm me versionin e ri.

502 Bad Gateway

Kuptimi: Diku midis serverit të uebit dhe njërit prej shërbimeve të tjera nuk mund të komunikonin me njëri-tjetrin.

Shembull:

Ky është përgjithësisht një gabim i përkohshëm.

Për shembull, nëse ndryshoni versionet PHP për faqen tuaj, atëherë mund të përjetoni gabime 502 për disa sekonda ndërsa shërbimi po riniset. Sigurohuni që të rifreskoni shfletuesin tuaj dhe nëse problemi vazhdon edhe pas 30 sekondash, kontaktoni ofruesin tuaj të web hosting.

503 Service Unavailable

Kuptimi: Serveri ose faqja juaj e internetit është nën kapacitet ose serveri është i mbingarkuar.

Shembull:

Nëse përjetoni gabime 503, kjo mund të nënkuptojë ose se faqja juaj po arrin kufijtë e resurseve ose që web serveri në të cilin është hostuar nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për t’u përgjigjur (mund të jetë i mbingarkuar).

Kur shihni gabime 503, mund të kontrolloni log-ët gabimeve të ueb serverit tuaj për më shumë detaje ose të kontaktoni hostin tuaj për ndihmë të mëtejshme.

504 Gateway Timeout

Kuptimi: Kodi për faqen tuaj të internetit zgjati shumë dhe kërkesa përfundoi.

Shembull:

Një gabim 504 në përgjithësi do të thotë që ueb serveri komunikoj me procesin e trajtimit të kodit të faqes suaj të internetit (p.sh., PHP), por ai mori shumë kohë dhe nuk ktheu asnjë informacion.

Kjo mund të ndodhë kur keni një proces që kërkon shumë kohë për t’u ekzekutuar ose ai mbështetet në një sistem të palës së tretë i cili mund të jetë i dëmtuar ose i ngadalshëm për t’u përgjigjur (p.sh. serverët e optimizimit të imazhit). Ju mund të kontrolloni log-ët e gabimeve të ueb serverit tuaj për detaje të mëtejshme ose të kërkoni nga ofruesi juaj i web hosting për të parë nëse ai mund të japë informacion të mëtejshëm.

522 / 524 Connection Timed Out

Kuptimi: Serveri nuk iu përgjigj Cloudflare ose shërbimit të ngjashëm proxy

Shembull:

Kjo mund të jetë ajo që mund të shihni nëse shërbimi juaj është proksiuar përmes Cloudflare. Do të thotë që Cloudflare u përpoq të fliste me serverin tuaj, por nuk mori kurrë një përgjigje në kohë. Mund të shfaqet gjithashtu si një gabim 524, që praktikisht do të thotë të njëjtën gjë.

Sidoqoftë, nëse është një problem i vazhdueshëm, atëherë mund të jetë një skript që kërkon shumë kohë për t’u përpunuar në serverin tuaj ose serveri është i mbingarkuar. Nëse keni Serverin tuaj Virtual Privat, ju rekomandojmë të rishikoni Monitorimin e Avancuar në kohën kur keni parë 522 për të përcaktuar nëse ky është një problem apo jo.

Kode të tjera

Me më shumë se 50 kode të specifikuara, këto janë vetëm ato më të zakonshmet që mund të shihni kur bëhet fjalë për hostimin standard të uebit.

Për një listë të plotë dhe përshkrimin bazë të secilit, ju rekomandojmë gjithashtu të lexoni faqen e Mozilla-s në kodet e statusit: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status

Hostinkos

Hostinkos

https://hostinkos.com/about

Hostinkos ndihmon bizneset dhe organizatat e të gjitha formave dhe madhësive të ndërtojnë, hostojnë dhe menaxhojnë faqet e tyre të internetit.Back to Post List