img-bg
English Language EnglishPse Hostinkos

Çfarë është bandwidth
dhe pse është me rëndësi?

Në këtë artikull do të tregojmë sa i rëndësishëm është trafiku/bandwidth në web hosting dhe si të kuptoni atë që ju nevojitet.

www.
WhatsApp në +383 44 114 409

Bandwidth është gjerësia e brezit apo trafiku që matet si sasia e të dhënave që mund të transferohen nga një pikë në tjetrën brenda një rrjeti në një kohë të caktuar.

Gjerësia e brezit (ang. bandwidth) është në thelb ajo që përcakton sasinë e web trafikut që mund të trajtohet. Është shkalla me të cilën të dhënat mund të transferohen midis një webfaqe, përdoruesve dhe Internetit në një periudhë të caktuar kohe (zakonisht një sekondë). Zakonisht matet në megabit ose gigabit për sekondë (miliona bit ose miliarda bit).


Pse është e rëndësishme kjo?

Nëse nuk ka një brez të mjaftueshëm të caktuar për një faqe interneti, ajo mund të bie offline ose faqet e internetit mund të ngadalësohen në ngarkim. Gjerësia më e madhe e brezit do të thotë që më shumë vizitorë do të jenë në gjendje të hyjnë në faqen tuaj me shpejtësinë e saj optimale dhe të shohin se çfarë shërbimesh dhe produktesh keni për të ofruar.


Çfarë e përcakton përdorimin e gjerësisë së brezit?

Sasia e gjerësisë së brezit që përdoret varet nga një sërë faktorësh, duke përfshirë madhësinë/llojin e skedarëve të mediave në uebfaqe, kodin dhe dizajnin e webfaqes, përmbajtjen, numrin e vizitorëve dhe numrin e faqeve të vizituara nga secili vizitor, dhe nëse ata shkarkojnë ose ngarkojnë apo jo në webfaqe.

Për shembull, nëse të gjithë vizitorët shikojnë një faqe dhe pastaj largohen nga faqja, kjo do të përdorë shumë më pak bandwidth sesa nëse do të vizitonin faqe të shumta, do të qëndronin në një faqe për një kohë të konsiderueshme, ose do të shkarkonin/ngarkonin skedarë të mëdhenj.


Sa gjerësi e brezit ju nevojitet?

Siç e përmendëm më lart, sasia e gjerësisë së brezit për të cilën ka nevojë një webfaqe varet nga disa faktorë kryesorë. Është e qartë, ju nuk doni të paguani për më shumë sesa keni nevojë.

Ekziston një formulë (mjaft) e thjeshtë që mund ta përdorni për të vlerësuar nevojat tuaja për gjerësinë e brezit. Ju do të duhet të dini madhësinë mesatare të një faqe në webfaqen tuaj (në MB), numrin mesatar të vizitorëve në muaj dhe shikimet mesatare të faqeve për vizitor. Duke shumëzuar këto tre numra së bashku, do të merrni një vlerësim të përafërt të gjerësisë së brezit që mund t’ju nevojitet. Është e kujdesshme të shtohet edhe një tampon prej 10%.

Pra, le të themi që ju prisni 2000 vizitorë në muaj me secilin vizitë mesatarisht 3 faqe. Dhe madhësia mesatare e një faqe në webfaqen tuaj është afërsisht 3MB. Gjerësia e sugjeruar e brezit e nevojshme për muaj do të ishte:

(3MB * 2000 * 3)*1.1 = 19800MB (19.8GB)

Si përfundim, gjerësia e brezit është një faktor i rëndësishëm në web praninë dhe konfigurimin tuaj, por sa e rëndësishme varet nga natyra e webfaqes suaj, sa vizitorë prisni dhe çfarë prisni që ata të bëjnë sapo të jenë atje. Një webfaqe komplekse dhe dinamike e tregtisë elektronike me shumë trafik do të ketë nevojë për më shumë gjerësi brezi sesa një blog i thjeshtë i përditësuar rrallë. Një blog i thjeshtë i vogël dhe statik mund të marrë 1 GB gjerësi brezi në muaj, ndërsa një faqe komplekse tregtare mund të ketë nevojë për më shumë se 20 GB.


Web hosting nga Hostinkos

Të gjitha planet web hosting të Hostinkos japin trafik pa limit*, që do të thotë që ju mund të siguroheni që klientët gjithmonë do të përjetojnë faqe me ngarkim të shpejtë dhe përvojë të shkëlqyer. Kontrolloni më shumë detaje në faqen tonë të internetit ose na telefononi në +383 44 114409.

*Trafik 'pa limit' do të thotë që nuk do të keni tarifë shtesë për përdorim të trafikut të lartë, por Hostinkos monitoron serverët për abuzim dhe përdorim të tepruar.


Disa nga klientët dhe partnerët tanë
Postimet tona të preferuara nga blog-u.Ne hulumtojmë dhe përditësojmë rregullisht blogun tonë me përmbajtje origjinale.