img-bg
English Language EnglishPse Hostinkos

Shërbim hosting për të
mbështetur bamirësinë tuaj.

Hostinkos ofron një zbritje 50% për shoqatat, organizatat jofitimprurëse, organizatat vullnetare dhe grupet e komunitetit.

WhatsApp në +383 44 114 409
Disa nga firmat që i besojnë Hostinkos
About Us

Ne bëjmë çmos për të ndihmuar në mbështetjen e të tjerëve!

Gjatë viteve Hostinkos është përfshirë me shumë kauza të mira dhe ka dhënë resurse për të ndihmuar nisma të mëdha.

Lexo më shumë në Rreth Nesh

Facebook:
20k Followers »

Instagram:
1.5K Followers »

Hostinkos ofron të gjitha planet web hosting me 50% zbritje për bamirësitë.

Thirrni për një konsultë falas.

+383 44 114 409

1. Ju duhet të ofroni një letër zyrtare që tregon statusin tuaj të bamirësisë (që konsiderohet e dobishme për komunitetin).
2. Ne duhet të jemi në gjendje të verifikojmë që ju jeni të autorizuar për përfaqësim.

Organizatat bamirëse duhet të jenë të themeluara dhe veprojnë ekskluzivisht për qëllime bamirësie, të tilla si lehtësimi i varfërisë, përparimi në arsim, lehtësimet nga fatkeqësitë dhe të tjera. Qëllimet duhet të jenë të dobishme për komunitetin.

Organizatat jofitimprurëse nuk kanë nevojë të veprojnë ekskluzivisht për qëllime bamirësie; ato mund të veprojnë për mirëqenien sociale, përmirësimin qytetar, sportin, rekreacionin apo ndonjë qëllim tjetër jofitimprurës.


E tëra që kërkojmë në këmbim është një vegëz e vogël e lidhur në këtë faqe në fund të uebfaqes tuaj për të na ndihmuar të promovojmë inicitiven dhe të ndihmojmë edhe më shumë shoqata.

Nëse dëshironi të aplikoni për t'u pranuar në këtë program, ju lutemi Na Kontaktoni dhe na jepni informacionin e mëposhtëm: Emri juaj, adresa juaj, adresa juaj e-mail, numri juaj i telefonit të kontaktit, emri i bamirësisë ose organizatës, numri i regjistruar i bamirësisë nëse është i aplikueshëm.


How long does it take to set up my account?

We set up charity hosting accounts manually as we need to carefully vet all applicants to make sure they are legitimate charities. Assuming you qualify, we should be able to get you set up within a few hours. If you have an existing web site, we should be able to migrate it across for you within 24 hours.