img-bg
English

Politika e rimbursimit
(Kthimi i parave)

Nëse për ndonjë arsye nuk jeni të kënaqur me cilësinë e shërbimit tonë, ne do të bëjmë një rimbursim. Kushtet e mëposhtme zbatohen në këtë rast:

Whatsapp në +383 44 114 409.

Nxjerrë nga Kushtet e Shërbimit.Data: 11.02.2021


Shumë thjesht, nëse nuk jeni të kënaqur me shërbimet tona web hosting brenda 14 ditëve të para, mund të anuloni në çdo kohë dhe ne do të rimbursojmë plotësisht pagesën. Nëse vazhdoni mbajtjen e web hosting mbi 14 ditë, ju do të vazhdoni t'u nënshtroheni termave dhe kushteve tona.


Rregullat e Garancisë 14 Ditore

Tani ja detajet e mërzitshme të politikës (na falni, duhet ta bëjmë!)

9.5 Ne pranojmë të iu sigurojmë rimbursimin e pagesës nëse:

9.5.1 ju jeni brenda periudhës së garancisë së kthimit të parave prej 14 ditësh.

9.5.2 ju nuk keni shkelur asnjë nga Kushtet e Shërbimit;

9.5.3 nëse më parë keni krijuar një llogari me Hostinkos, më pas keni anuluar dhe regjistruar përsëri, për fat të keq nuk keni të drejtë për rimbursim. I njëjti skenar vlen për ata që tashmë kanë hapur një llogari të dytë në Hostinkos.

9.5.4 ju dërgoni kërkesen e anulimit tek Hostinkos, përmes tiketës mbështetëse nga Zona juaj e Klientit të Hostinkos; dhe

9.5.5 ju në kërkesën e anulimit përfshini verifikimin e pronësisë së llogarisë së hostimit dhe / ose domenit, siç përcaktohet nga ne. Ju lutem vini re se pagesat në lidhje me regjistrimet e emrit të domenit, rinovimet e emrit të domenit dhe shërbimet e çertifikatës SSL, IP adresë e dedikuar dhe VPS server ose dedicated server. (siç përcaktohen më saktësisht në pikën 6.12) janë të pakthyeshme (ang. non-refundable).


Nëse keni ndonjë pyetje ose ankesë në lidhje me këtë Politike të Rimbursimit, ju lutemi na kontaktoni.


Nëse jeni të pakënaqur për ndonjë arsye, na tregoni pse. Stafi ynë miqësor mbështetës është duke qëndruar pranë.

Kërkoni më shumë informacion

Nëse ka ndonjë informacion që nuk mund ta gjeni në faqen tonë të internetit ose që ne nuk e kemi përfshirë këtu, ju lutemi pyesni ose duke telefonuar në +38344114409 ose duke klikuar në ikonën e live chat anash faqes.

Forma e Kontaktit