img-bg
English Language EnglishPse Hostinkos

Politika për të
ruajtur besimin tuaj.

Hostinkos është i përkushtuar për të ruajtur besimin dhe konfidencën tuaj, duke zbatuar procedurat e duhura për të siguruar të dhënat që mbledhim.

www.
WhatsApp në +383 44 114 409

Kjo Politikë e Privatësisë u përditësua për herë të fundit më 14.9.2020


Hostinkos.com (Hostinkos) krenohet me mbrojtjen e privatësisë suaj dhe përkrahjen e një përvoje të sigurt online. Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan informacionin që mbledhim dhe si e përdorim atë. Përkthimet ofrohen për lehtësi për klientët anglezë; megjithatë, versioni në anglisht i vendosur në www.hostinkos.com/en/privacy do të ketë përparësi në rast të ndonjë mospërputhjeje.

Hostinkos rregullohet nga Personal Information Protection and Electronic Documents Act, EU General Data Protection Regulation (GDPR) dhe çdo rregullore tjetër e rëndësishme për mbrojtjen e të dhënave që mund të zbatohet në rajonet në të cilat veprojmë. Duke përdorur faqen e internetit të Hostinkos, ju pranoni praktikat e të dhënave të përshkruara në këtë politikë të privatësisë.

Politika e mëposhtme e privatësisë online ka për qëllim të mbrojë dhe sigurojë informacionin personal të identifikueshëm (çdo informacion me të cilin mund të identifikoheni) që ju na ofroni online. Përveç kësaj, Hostinkos nuk do t'ju dërgojë email që nuk keni rënë dakord për të pranuar.


Çfarë mbulon kjo Politikë e Privatësisë

Kjo politikë përfshin informacionin që Hostinkos mbledh dhe mënyrën se si e përdorim atë. Gjithashtu përshkruan hapat që merr Hostinkos për të mbrojtur atë informacion, si të na kontaktoni dhe si veprojmë në përputhje me rregulloret përkatëse të mbrojtjes së të dhënave siç është GDPR.

Nën GDPR, Hostinkos është një kontrollues i të dhënave për informacionin që mbledhim nga ju. Në raste të caktuara, ne jemi gjithashtu përpunues i të dhënave për të dhënat e mbledhura nga klientët tanë; për më shumë informacion mbi të dhënat e mbledhura nga klienti, shikoni më poshtë "Informacioni i mbledhur nga klientët tanë".


Jo politikë të ndarjes së të dhënave

Hostinkos kurrë nuk do të shesë, jep me qira, ose shkëmben informacionin tuaj personal me organizata të tjera. Hostinkos ju siguron që identiteti i të gjithë atyre që na kontaktojnë përmes kësaj faqe interneti do të mbahet konfidencial.


Çfarë informacioni mbledhim nga përdoruesit tanë

Ne mbledhim informacion nga ju në mënyrë që të ofrojmë shërbimet e blera dhe për të monitoruar dhe përmirësuar përvojën e klientit në faqen tonë të internetit.

Regjistrimi i shërbimit, informacioni i përdoruesit përfshinë:

- Çdo informacion i dhënë gjatë çdo procesi të regjistrimit, të tilla si emri juaj, emri i kompanisë, numri i telefonit, adresa e postës elektronike, informacioni i faturimit të tilla si informacioni i kartës së kreditit, vendndodhja gjeografike ose informacioni i pagesës kur telefononi, dërgoni email, ose na kontaktoni për përkrahje ose ndryshe kur ju përdorni produktet dhe / ose shërbimet tona dhe përgjigjet e pyetjeve të sigurisë që na ndihmojnë të verifikojmë identitetin tuaj dhe të siguroni llogarinë tuaj.

Vizitat e faqes së internetit, përkrahja dhe përdorimi i shërbimeve:

- IP adresa

- Lloji dhe versioni i shfletuesit

- Faqet që keni shfletuar

- Si i keni arritur Shërbimet tona

- Çdo vegëz e klikuar për të lënë Shërbimet tona

- Kurdo që azhurnoni informacionin tuaj

- Komunikimi me kompaninë tonë

- Metadata për përdorimin tuaj të Shërbimeve tona

- Çdo çështje që hasni dhe kërkon asistencën tonë të përkrahjes

- Informacioni i pajisjes për lidhjen tuaj me faqen tonë të internetit

- Çdo bisedë telefonike me stafin tonë, të cilën ne mund të monitorojmë ose regjistrojmë


Si e mbledhim informacionin

Hostinkos mbledh informacione personalisht të identifikueshme në mënyra të ndryshme, duke përfshirë por pa u kufizuar në: formularët e porosive online, bisedat online, thirrjet telefonike, sondazhet e hulumtimit të tregut dhe tiketat për përkrahjen e klientëve.

Disa informacione në lidhje me harduerin dhe softuerin e kompjuterit tuaj gjithashtu mund të mblidhen automatikisht përmes mjeteve të tilla si Google Analytics. Ky informacion mund të përfshijë IP adresën tuaj, llojin e shfletuesit, emrat e domain-eve, kohët e hyrjes dhe adresat referuese të webfaqes.

Hostinkos gjithashtu mund të mbledhë informacion nga palë të treta nëse kërkohet në mënyrë që t'ju ofrojë produkte dhe shërbime.

Ju lutemi mbani në mend se nëse shfaqni drejtpërdrejt informacione të identifikueshme personale ose të dhëna personale të ndjeshme përmes blogut ose faqeve të mediave sociale të Hostinkos, këto informacione mund të mblidhen dhe të përdoren nga të tjerët.


Si e përdorim informacionin tuaj

Hostinkos mbledh dhe përdor informacionin tuaj personal për të operuar faqen e internetit të Hostinkos, për të ofruar shërbimet që keni kërkuar dhe për t'ju informuar për produktet ose shërbimet e tjera të disponueshme nga Hostinkos dhe bashkëpunëtorët e tij.

Pasi të na ofroni, ne mund të përdorim Informacionin tuaj të Identifikueshëm Personal në mënyra të ndryshme duke përfshirë, por pa u kufizuar në:

- Për t'ju siguruar komunikime të shërbimit siç janë lajmërimet e faturave, konfirmimet e porosive, detajet e kredencialeve të produkteve të blera dhe mesazhet e shërbimit ndaj klientit

- Për t'ju ofruar përgjigje në email-in tuaj ose kërkesat online për produkte, shërbime, përkrahje ose informacion

- Të personalizoni dhe përmirësoni përdorshmërinë tuaj të faqeve tona të internetit

- Për të ndihmuar më mirë dhe për të optimizuar performancën e Shërbimeve

- T'ju kontaktojmë me buletine, njoftime dhe oferta speciale që mendojmë se mund t'i konsideroni të vlefshme. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për të marrë këto komunikime në çdo kohë.

- Të kuptojmë dhe analizojmë përdorimin tuaj të shërbimeve tona. Hostinkos percjellë faqet që klientët tanë vizitojnë brenda Hostinkos në mënyrë që të përcaktojë se cilat shërbime të Hostinkos janë më të popullarizuara. Këto të dhëna përdoren për të ofruar përmbajtje dhe reklama të personalizuara brenda Hostinkos tek klientët, sjellja e të cilëve tregon se ata janë të interesuar për një fushë të caktuar. Të dhënat mund të përdoren gjithashtu për të përcaktuar efektivitetin e kampanjave promovuese dhe reklamave.

- Për identifikimin dhe parandalimin e mashtrimit

- Për Shërbime të palës së tretë: Për pagesa ose transaksione të tjera monetare, Hostinkos duhet të ndajë informacionin tuaj personal (specifikisht informacionin tuaj të faturimit) me procesuesin tonë të pagesave. Në të gjitha rastet, ne ndajmë vetëm informacionin që kërkohet për të operuar këto shërbime. Palët e treta nuk lejohen të përdorin, mbajnë ose ndajnë të dhënat tuaja përveç shërbimeve të veçanta që janë kontraktuar për të siguruar.

- Për regjistrimin e domenit: Për të regjistruar emrat e domain-eve, informacioni personal i mbledhur gjatë blerjes tuaj duhet t'i ofrohet regjistrit përgjegjës për përpunimin e kërkesës suaj, sipas rregullave të regjistrit dhe rregullave të përcaktuara nga Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) dhe / ose regjistrin përkatës të emrit të domain-it. Ky informacion hyn në një bazë të dhënash të kërkueshme, WHOIS. Aksesi në informacionin WHOIS mund të jetë i kufizuar, por ju mund të ndihmoni në mbrojtjen e vetes duke hequr dorë nga shfaqja e informacionit tuaj personal përmes një shërbimi të Privatësisë së Domenit (disa domene nuk janë të përshtatshme për këtë shërbim).


Baza jonë ligjore për përpunimin e informacionit tuaj

Kontrata: Informacioni juaj personal është i nevojshëm për ofrimin e shërbimeve që keni kërkuar. Kjo përfshin pagesën dhe konfigurimin e shërbimeve, dhe gjithashtu ndihmën dhe përkrahjen që ne ofrojmë për t'u siguruar që shërbimet tuaja po funksionojnë siç duhet.

Pëlqimi: Kohë pas kohe Hostinkos mund t'ju dërgojë njoftime dhe oferta speciale. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për këto komunikime në çdo kohë duke klikuar në lidhjen e çabonimit [ang. unsubscribe] në çdo email që nuk dëshironi të merrni më, ose duke kontaktuar Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave duke na dërguar me email në privacy@hostinkos.com.

Detyrimi Ligjor: Mund të kërkohet nga Hostinkos që të përpunojë çdo informacion personal që ne mbledhim në mënyrë që të bindet ndaj kërkesave ligjore, rregullatore dhe të zbatimit të ligjit.


Ku e ruajmë informacionin tuaj

Të dhënat që mbledhim ruhen kryesisht në Francë dhe rregullohen nga Ligji për Mbrojtjen e Informacionit Personal dhe Dokumentet Elektronike (Personal Information Protection and Electronic Documents Act - PIPEDA).

Të dhënat tuaja ruhen në një mori mjetesh brenda infrastrukturës sonë, siç janë skedarët e regjistrave të sistemit, bazat e të dhënave dhe sistemet e analizave


Si e mbrojmë informacionin tuaj

Hostinkos është i përkushtuar të garantojë sigurinë e informacionit tuaj personal. Hostinkos siguron informacionin që mbledhim në serverë në një mjedis të kontrolluar dhe të sigurt. Për të parandaluar hyrjen e paautorizuar, për të ruajtur saktësinë e të dhënave dhe për të siguruar përdorimin e duhur të informacionit, ne kemi krijuar dhe zbatuar procedurat e duhura fizike, elektronike dhe menaxheriale për të mbrojtur dhe siguruar informacionin që mbledhim online.

Hostinkos përdor Softuerin e Kriptimit të Internetit, Protokollin SSL, kur mbledh ose transferon të dhëna të ndjeshme, siç janë informacionet e kartave të kreditit. Çdo informacion që futni është i koduar në shfletuesin tuaj, dërgohet në internetin publik në formë të koduar, dhe më pas dekriptohet në serverin tonë. Pasi të marrim informacionin e kartës suaj të kreditit, ai është i arritshëm vetëm për një numër të vogël të punonjësve të besuar të Hostinkos të cilët janë trajnuar posaçërisht për përpunimin e këtij informacioni.

Sidoqoftë, asnjë transmetim i të dhënave në Internet ose rrjet wireless nuk mund të garantohet 100% i sigurt. Ndërsa përpiqemi të mbrojmë informacionin tuaj personal, ka kufizime të sigurisë dhe privatësisë së Internetit që janë përtej kontrollit tonë. Informacioni dhe të dhënat mund të shikohen ose manipulohen gjatë tranzitit nga një palë e tretë, pavarësisht përpjekjeve më të mira.


Sa e ruajmë informacionin tuaj

Hostinkos ruan informacionin personal që ne mbledhim nga ju, kur kemi një nevojë të vazhdueshme të ligjshme biznesi për ta bërë këtë. Kjo përfshin, por pa u kufizuar në: sigurimin e shërbimeve tuaja të kërkuara, për të qenë në përputhje me kërkesat e zbatueshme ligjore, të taksave tatimore.

Pasi shërbimi juaj i fundit të anulohet, Hostinkos do të:

- Mban informacione të caktuara të ruajtura direkt në serverin hosting për 40 ditë. Të dhënat e ruajtura nga shërbimet e palëve të treta mund të ruhen për periudha më të shkurtra ose më të gjata në varësi të shërbimit; ju lutemi na kontaktoni për detaje mbi shërbimet specifike.

- Mban informacione të caktuara të ruajtura në sisteme të tjera deri në 7 vjet për qëllime të mundshme të kontrollit dhe për të na mundësuar që të mbajmë të dhëna të sakta të biznesit, taksave dhe financiare.

Hostinkos mund të mbajë informacionin personal më gjatë në mënyrë që të veprojë në përputhje me kërkesat ose detyrimet specifike ligjore.

Kur nuk ka ndonjë arsye të ligjshme biznesi për të ruajtur informacionin tuaj personal në vazhdim, ne do të fshijmë ose anonimojmë informacionin.


Të drejtat tuaja: Si mund të ndryshoni informacionin tuaj

Nëse jeni banor i Zonës Ekonomike Evropiane (European Economic Area - EEA), të drejtat e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave kanë të bëjnë me ju:

Nëse dëshironi të përdorni, korrigjoni, azhurnoni ose kërkoni fshirjen e informacionit tuaj personal, mund ta bëni në çdo kohë duke dërguar kërkesën tuaj me email privacy@hostinkos.com.

Ju gjithashtu mund të përdorni dhe azhurnoni shumë prej informacionit tuaj personal përmes Hostinkos Dashboard në seksionin My Profile. Ju lutemi sigurohuni që gjithmonë të mbani kontaktin tuaj dhe informacionin e faturimit aktual me ne.

Ju keni të drejtë të jeni të vetëdijshëm nëse përpunojmë informacione personale për ju, dhe të drejtën për të hyrë në të dhënat që kemi në lidhje me ju dhe informacione se si i përdorim këto të dhëna.

Ju mund të kërkoni që të heqim informacionin personal që kemi për ju për arsyet e mëposhtme:

- Ju besoni se nuk është më e nevojshme të mbajmë informacionin tuaj personal

- Ju dëshironi të tërhiqni pëlqimin tuaj për të përpunuar informacionin tuaj personal

- Ju nuk dëshironi më të praoni marketing, ose që ne të përdorim të dhënat tuaja

- Ju besoni se të dhënat tuaja po përpunohen në mënyrë të paligjshme

Ju mund të kundërshtoni përpunimin e informacionit tuaj personal, të kërkoni që Hostinkos të kufizojë përpunimin e informacionit tuaj personal, ose për transportueshmërinë e informacionit tuaj personal. Ju mund ta bëni këtë në çdo kohë duke dërguar kërkesën tuaj me email privacy@hostinkos.com.

Ju keni të drejtë të hiqni dorë nga komunikimet e marketingut të dërguara nga Hostinkos në çdo kohë, kjo mund të arrihet duke klikuar në lidhjen e çabonimit (unsubscribe) në email-et e marketingut që ju janë dërguar. Nëse dëshironi të hiqni dorë nga çdo formë tjetër e marketingut, ju lutemi dërgoni kërkesën tuaj me email privacy@hostinkos.com.

Ju keni të drejtë të paraqisni ankesë tek ndonjë autoritet për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e informacionit tuaj personal, kjo mund të bëhet duke kontaktuar autoritetin tuaj lokal për mbrojtjen e të dhënave.

Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që të fshijmë të dhënat tuaja personale. Ne do ta respektojmë kërkesën në masën e mundshme sipas detyrimeve tona ligjore dhe kontraktuale. Ju lutemi mbani në mend se fshirja e të dhënave tuaja mund të ndalojë shërbimet tuaja të Hostinkos të funksionojnë si duhet ose fare.


Si i përdorim cookies

Kohë pas kohe, ne mund të dërgojmë një "cookie" në kompjuterin tuaj. Cookie është një pjesë e vogël e të dhënave të dërguara në shfletuesin tuaj nga një web server dhe i ruajtur në hard diskun e kompjuterit tuaj. Një cookie nuk mund të lexojë të dhëna nga hadrd disku-u juaj ose të lexojë skedarë cookie të krijuar nga webfaqet tjera.

Cookies nuk e dëmtojnë sistemin tuaj. Ne përdorim cookies për t'ju njohur kur ktheheni në faqet tona, ose për të identifikuar zonat e rrjetit tonë të webfaqeve që keni vizituar (d.m.th. faqet eCommerce, etj.). Ne mund t'i përdorim këto informacione për të personalizuar më mirë përmbajtjen që shihni në faqet tona.

Shumë webfaqe vendosin cookies në diskun tuaj të ngurtë. Ju mund të zgjedhni nëse do të pranoni cookies duke ndryshuar parametrat e shfletuesit tuaj. Ju gjithashtu mund të instaloni shtojca që bllokojnë ose menaxhojnë cookies. Shfletuesi juaj mund të refuzojë të gjithë cookie-t ose t'ju tregojë kur dërgohet një cookie. Nëse vendosni të kufizoni aftësinë e shfletuesit tuaj për të përdorur cookies, mos harroni se faqet e Hostinkos mund të mos funksionojnë siç duhet.

Disa cookies janë të nevojshme që faqet e Hostinkos të funksionojnë siç duhet, të tilla si cookies që tregojnë se jeni regjistruar me sukses në llogarinë tuaj. Disa cookies, si ato të përdorura nga Google Analytics, na ndihmojnë të shohim se si vizitorët i përdorin faqet tona. Të tjerët përdoren për të personalizuar përvojën tuaj të reklamimit. Nëse vizitoni një faqe interneti të Hostinkos me një shfletues që ka të aktivizuar cookies, ju na tregoni se jeni dakord me ne duke përdorur cookies me shfletuesin tuaj.


Informacioni i mbledhur nga klientët tanë

Klientët e Hostinkos mund të mbledhin të dhëna nga njerëzit që vizitojnë faqet e tyre, pavarësisht nëse bëhet një blerje. Klientët e Hostinkos janë përgjegjës për të siguruar që ata janë në përputhje me të gjitha rregulloret ligjore dhe të privatësisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në GDPR Evropian.

Hostinkos nuk ka një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me vizitorët ose përdoruesit e klientëve tanë.

Nëse dëshironi të bëni ndonjë kërkesë në lidhje me informacionin personal që është mbledhur nga një klient i Hostinkos, ju lutemi kontaktoni direkt me ta. Kjo vlen për çdo lloj kërkese, qoftë për të hyrë, korrigjuar, ndryshuar ose fshirë informacionin. Nëse klienti kërkon që Hostinkos të heqë ndonjë informacion personal, ne do të përgjigjemi brenda tridhjetë (30) ditësh.


Social Sign-in

Ne ju ofrojmë mundësinë për të hyrë në llogarinë tuaj duke përdorur shërbimet e mediave sociale të tilla si Google. Nëse vendosni të përdorni këtë veçori, shërbimi që zgjidhni do t'ju nxisë për miratimin tuaj për të ndarë disa informacione personale. Ne do t'i ruajmë ato informacione në mënyrë që t'ju japim qasje në llogarinë tuaj.

Nëse nuk doni të përdorni më identifikimin social, mund ta çaktivizoni atë në seksionin My Profile në Hostinkos Dashboard.


Politika online e fëmijëve

Ne jemi të shqetësuar për privatësinë e fëmijëve të vegjël dhe nuk mbledhim me vetëdije ndonjë informacion personal nga një fëmijë nën 16 vjeç. Ne ju inkurajojmë që të përfshiheni në aksesin e fëmijës tuaj në internet dhe në faqen tonë në mënyrë që të siguroni që privatësia e tij ose e saj të jetë e mbrojtur mire.

Për të lexuar më shumë rreth sigurisë në internet dhe si të përfshiheni me përvojën në internet të fëmijës suaj, vizitoni Federal Trade Commission Web site. Ju gjithashtu mund të përfitoni nga informacioni dhe burimet në dispozicion në ProtectKids.com.


Politika e Faturimit

Ne pranojmë Visa, MasterCard, dhe American Express. Të gjitha porositë online përpunohen përmes kriptimit SSL për të mbrojtur informacionin e kartës suaj të kreditit gjatë transaksionit tuaj online. Të gjitha çmimet janë të shënuara në EUR dhe përfshijnë taksën.


Politika e rimbursimit

Shikoni faqen tonë të rimbursimit për politikën tonë të rimbursimit.


Politika e llogarisë

Hostinkos rezervon të drejtën për të çaktivizuar ose hequr çdo llogari përdoruesi të siguruar nga www.hostinkos.com pa njoftim nëse përdoruesi ka dhënë informacion të gabuar ose ka shkelur politikat e zakonshme të Internetit, ose nëse llogaria ka qenë joaktive për më shumë se 180 ditë.


Licenca e shkarkimit

Shkarkimet janë vetëm për përdorim personal, jotregtar. Kopjet e një shkarkimi mund të ruhen vetëm në kompjuterë ose pajisje në pronësi të personit ose njësisë që ka blerë shkarkimin. Licencat shtesë të shkarkimeve mund të blihen nga www.hostinkos.com


Ndryshimet e ardhshme në Politikën tonë të Privatësisë

Hostinkos rezervon të drejtën për të modifikuar këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë. Ju lutemi kontrolloni përsëri rregullisht për t'u siguruar që jeni në dijeni të çdo ndryshimi dhe të qëndroni të informuar se si po e mbrojmë informacionin tuaj.


Si të na kontaktoni

Ju lutemi na kontaktoni nëse keni komente ose pyetje në lidhje këtë Politikë ose Shërbimet tona. Adresa: Rr. 28 Nëntori, p.n, Dardani, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës. Email: info@hostinkos.comDisa nga klientët tanë