img-bg
English

Informacioni i kontaktit nëse
jeni të pakënaqur me ne.

Nëse dëshironi të bëni ankesë për shërbimin që keni marrë, ne do të synojmë t'i adresojmë ato në kohë dhe në mënyrë efektive.

Whatsapp në +383 44 114 409.
Hapat për të ndërmarrë...

Ndërsa ne përpiqemi të sigurojmë që të gjitha përvojat që klientët tanë kanë me ne të jenë të jashtëzakonshme, ne e kuptojmë se ndonjëherë mund të mos përmbushim pritshmëritë tona.

Për çdo ankesë, ju lutemi na dërgoni me email në complaints@hostinkos.com - ky inbox do të shkojë drejtpërdrejt te ekipi ynë i lartë menaxherial këtu në Hostinkos. Pasi të pranohet, ankesa juaj do të drejtohet përmes postës elektronike dhe një nga menaxherët tanë do të hetojë ankesën tuaj tërësisht dhe do të synojë që të ketë një zgjidhje brenda tre ditëve të punës.

Kërkoni më shumë informacion

Nëse ka ndonjë informacion që nuk mund ta gjeni në uebfaqen tonë ose që ne nuk e kemi përfshirë këtu, ju lutemi pyesni ose duke telefonuar në +38344114409 ose duke klikuar në ikonën e live chat anash faqes.

Forma e Kontaktit

help@hostinkos.com.


Domain icon
.com, .net, .org, .info...?

  • Email forwarding
  • DNS management
  • Privacy protection
  • DNSSEC security
  • Control panel