img-bg
English

Shtëpia e biznesit
tuaj në internet.

Platformë e krijuar për të qenë e besueshme ku klientët mund të konsiderojnë të jenë për një kohë të gjatë.

Whatsapp në +383 44 114 409.
Kompani në pronësi private e regjistruar në Kosovë.

Hostinkos është kompani në pronësi private e regjistruar në Kosovë nën numrin e biznesit 811386053. Ofron uebfaqe unike me kosto të ulët, web hosting vetëtimë të shpejtë dhe shërbim të përkrahjes si askush tjetër.

Alternativë e ndershme e hosting korporatave të mëdha.

Hostinkos është krijuar për të qenë një alternativë e ndershme dhe e besueshme e hosting korporatave të mëdha të pandershme. Misioni i Hosinkos është ofrimi i cilësisë më të lartë dhe mbajtja e shërbimeve të klientëve gjithnjë online.

Infrastrukturë moderne & Ekip i talentuar.

Hostinkos ofron cilësinë më të lartë, posedon serverë modern si dhe infrastrukturën më të mirë të rrjetit. I gjithë Ekipi është vërtetë i përkushtuar për të siguruar që çdo klient të ketë shërbim të përshpejtuar 24/7.